témajavaslatok

Szakdolgozat és évfolyamdolgozat témák

Az alábbi témák azokat a tág területeket jelölik, amelyeken belül a konzultációk során a szakdolgozat és az évfolyamdolgozat témája, címe meghatározásra kerül.

Dr. Dávid Lilla

Kriminológia

 • Kábítószerek és bűnözés
 • A prostítúció
 • A női bűnözés kriminológiai jellemzői
 • Agresszió és emberölés
 • "Mikro-terror", családon belüli erőszak
 • Kábítószer-bűnözés és kábítószer-problémával összefüggő kriminológiai kérdések
 • Mediáció

Dr. Domokos Andrea

Évfolyamdolgozati témák:

 •  A beszámítási képesség a büntetőjogban
 • Az intézkedések alakulása magyar büntetőjogban
 • Mediáció és büntetőjog?

Diplomamunka témakörök:

 •  A büntetőpolitika változásai Magyarországon
 • A beszámítási képesség a büntetőjogban
 • A magyar büntetőjog szankciórendszere

Dr. Kovács Gábor

Anyagi jog

 • Büntethetőséget kizáró okok
 • Személy elleni bűncselekmények
 • Közegészség elleni bűncselekmények
 • Visszaélés kábítószerrel

Eljárási jog

 • Bizonyítás tárgyköre, annak elméleti megközelítése
 • Szakértő a bünetető eljárási jogban
 • Az egyes bizonyítási eszközök
 • Titkos információgyűjtés

Kriminalisztika

 • Krimináltechnikai eljárások a gyakorlatban
 • Igazságügyi orvosszakértő kriminalisztikai tevékenysége
 • Krimináltechnika és biológia (szerológia, DNS)
 • Krimináltaktika a gyakorlatban (nyomozás tervezése, kihallgatás taktikája)

Dr. Németh Imre

Anyagi jog

 • A sértett beleegyezésének büntetőjogi kédései
 • Az egyéni önrendelkezési jog bünetetőjogi vetületei
 • Az egészségügyi önrendelkezési jog megsértésének büntetőjogi következményei
 • A büntetőjogi szankciórendszer alkotmányos követelményei
 • Az élethez való jog a büntetőjogban, különös tekintettel az Alkotmánybíróság és az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatára

Eljárási jog

 • Az inkvizitórius és az akkuzatórius eljárás alapjai
 • Az ügyészség szerepe az inkvizitórius és az akkuzatórius eljárásban
 • Nemzetközi védelem a törvénytelen letartóztatásokkal szemben
 • A tisztességes eljárás követelményének teljesítése a mai magyar bünetteő eljárási jogban
 • Az ügyvéd-ügyfél jogviszony bünetteő eljárási kérdései, különös tekintettel a titkos információszerzésre

Dr. Nyitrai Péter

 • Nemzetközi bűnügyi együttműködés
 • Nemzetközi bűncselekmények dogmatikája
 • Nemzetközi büntetőbíráskodás

Egyéb ajánlott témák

Anyagi jog

 • A Btk. hatálya
 • A büntetőjog elvei
 • Az alkotmányosság kérdései a büntetőjogban
 • Elkobzás, vagyonelkobzás
 • A jogi személy büntetőjogi felelősségre vonása
 • Európai Unió büntetőjoga
 • Nemzetközi humanitárius jog
 • Nemzetközi büntetőjog

Eljárási jog

 • A sértett eljárásjogi helyzete
 • Tanúvédelem aktuális kérdései
 • A pótmagánvád
 • Vádalku hazai és nemzetközi szabályozása
 • A kényszerintézkedés új szabályai, alternatívák
 • Biztosítási intézkedés, zár alá vétel
 • Ne bis in idem
 • Új eljárási szereplők és új intézmények a Be. kodifikációja tükrében

A felsoroltakon kívül saját kútfőből is lehet témaköröket kitalálni, de konzultálni kell az illetékes oktatókkal.

Események

Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. december 24.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.