Dr. Nyitrai Péter

Kutatási területek

 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés különböző dimenziói, így különösen a jogsegély-típusú kooperáció formái, valamint a rendőri és a közigazgatási együttműködés releváns intézményrendszere;
 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés nemzetek feletti kontextusa, így különösen a nemzetközi büntető törvényszékekkel folytatott állami kooperáció kérdésköre;
 • A nemzetközi bűncselekmények dogmatikája, melynek keretében a téma mind szupranacionális, mind pedig tranasznacionális aspektusa tárgyát képezi a kutatásnak; ezek összefüggésében pedig a nemzeti és nemzetközi büntetőbíróságok jogértelmezési tevékenységének, illetve esetjogának vizsgálatára helyeződik a hangsúly
 • Az európai büntetőjog, melynek keretében lényegileg a fentebb említett általános nemzetközi büntetőjogi kutatási területeket dolgozom fel egy specializált összefüggésben.


Tagság tudományos társaságokban

 • 1998-tól a Magyar Kriminológiai Társaság,
 • 1999-től a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (A.I.D.P.),
 • 2000-től a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület,
 • 2005-től a European Criminal Bar Association (ECBA) tagja, illetve annak magyarországi referense vagyok.


Más tudományos szempontból releváns képzettség, pályázati vagy egyéb tevékenység

 • 1999. 04. Hónapban Angliában a Warwicki Egyetemen dolgoztam vendégkutatóként;
 • 1999. Júniusában a Helsinkiben a HEUNI-kutatóközpontban dolgoztam három hetet;
 • 2001. Január 3-tól 2001. Június 1-jéig a finnországi Turkui Egyetem vendégoktatójaként tevékenykedtem;
 • 2003. Decemberében, 2004. Áprilisában és októberében, valamint 2005. Márciusában az ERA (Európai Jogakadémia) szervezésében Trierben, Németországban vettem részt szakmai továbbképzésen a nemzetközi büntetőbíróságok joggyakorlata tárgyában.
 • Intézményes kapcsolatban állok a finnországi Turkui Egyetemmel 2001 óta. Ettől fogva meghívott előadóként évente tartok 20 órás kurzusokat nemzetközi büntetőjog témakörben az alapképzés keretében.
 • 2003-ban a BECCARIA project keretében Bécsben nyári egyetem került megszervezésre, s ott meghívott előadóként európai büntetőjogi kérdések kerültek az érdeklődés középpontjába. A kapcsolat szintén intézményesített azóta is.
 • 2004-től elsősorban tudományos projektek résztvevőjeként dolgozom, így különösen a "Nemzetközi büntetőjog és büntető igazságszolgáltatás" c. OTKA-kutatási program keretében, s a Magyar Közlöny Kiadó számára is elkészítettem több, nemzetközi bűnügyi együttműködéssel kapcsolatos törvény kommentárját is.

Tudományos közlemények - Könyv, könyvrészlet

 • Nemzetközi bűnügyi jogsegély Európában (KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2002.) 1-352.o.
 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés rendszertani megközelítése. (In: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai Unió bűnügyi együttműködési rendszerében - KJK-Kerszöv, Budapest, 2005.)
 • Nemzetközi-és európai büntetőjog (Osiris Kiadó, Budapest, 2006.) 1-592 o.

Tudományos közlemények - Tanulmány szakfolyóiratban

 • Jelenkori tendenciák a kiadatási jog területén, különös tekintettel az Európai Unióra (Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, Budapest 1999. Vol. 36.);
 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés elméletének alapjai Hugo Grotius gondolatvilágában (Publicationes Universitatis Miskolciensis/Sectio Juridica et Politica, Tomus XVI., Miskolc University Press, 1999.);
 • A kiadatási jog nemzetközi forrásainak szerepe a terhelt jogvédelmének nézőpontjából (Publicationes Universitatis Miskolciensis/Sectio Juridica et Politica, Tomus XIX., Miskolc University Press, 2001.);
 • Europeanizing Hungarian Extradition Law - Accessing to the European Union (Turku Law Journal 2001. Vol. 3. No.3.);
 • A saját állampolgár kiadatása (Bűnügyi Tudományi Közlemények, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002.);
 • Az európai elfogatóparancs intézményének jövőképe a vonatkozó kerethatározat tagállami végrehajtási megoldásainak tükrében (Bűnügyi Tudományi Közlemények, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.);
 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés területeinek összefonódása Európában: nemzetközi rendőri együttműködés és nemzetközi bűnügyi jogsegély (Belügyi Szemle 2004/5);
 • Nemzetközi bűnügyi jogsegély-jogunk helyzetképe a XXI.század fordulóján (Keresztmetszet, Szeged, 2005.);
 • A kiadatási jog sajátszerűsége a nemzetközi büntetőbíróságokkal folytatott együttműködés rendszerében (Ünnepi Tanulmányok Wiener A. Imre tiszteletére, Bp., KJK-Kerszöv, 2005.);A nemzetközi bűnügyi együttműködés hazai jogának nemzetközi jogi konformitása (Büntetőjogi Kodifikáció 2005/1)

Tudományos közlemények - Cikk, lexikoncikk, recenzió

 • A specialitás elve a kiadatási jogban (Publicationes Universitatis Miskolciensis/Sectio Juridica et Politica, Tomus XVII., Miskolc University Press, 2000.);
 • Az emberi jogok védelmének főbb kérdései a nemzetközi bűnügyi jogsegély-eljárásokban (Collega 2000/február);
 • A kettős inkrimináció elve a kiadatási jogban (Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2000.)
 • Az aut dedere aut judicare elv fejlődése a nemzetközi büntetőjogban (Collega 2001/március);
 • Co-operation with International Criminal Tribunals - Extradition Law in Outline ( 3rd International Conference of phd. Students- publications 2001.);
 • Az észak-európai államok közötti jogsegély-típusú bűnügyi együttműködés (www.bdt-online.hu)
 • A pénzügyi bűncselekmények és a jogsegély (Cég és Jog 2003/4);
 • A kiadatás intézményének újragondolása Európában - az európai elfogatóparancs eszméje és alkalmazásának főbb dilemmái (MJ 2003/7);
 • Bert Swart - André Klip: Nemzetközi büntetőjog Hollandiában (recenzió) (Magyar Jog 2003/4);
 • A nemzetközi bűncselekmény koncepciója. Jog Állam Politika 1/2010. 3-24. o.

Tudományos közlemények - Felsőoktatási jegyzet

 • A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (In: Csemáné Váradi Erika - Görgényi Ilona - Gula József - Lévay Miklós - M. Nyitrai Péter - Sántha Ferenc: Magyar Büntetőjog - különös részi ismeretek, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.);
 • A bűnügyi tudományok fogalmi és rendszertani alapjai (In: Csemáné Váradi Erika - Bartkó Róbert - M. Nyitrai Péter: Bevezetés a bűnügyi tudományokba, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.;
 • Nemzetközi-és európai büntetőjog (Osiris Kiadó, Budapest, 2006.)

Nyelvismeret

 • Angol nyelv
 • Német nyelv

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00