Dr. Nyitrai Péter

Kutatási területek

 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés különböző dimenziói, így különösen a jogsegély-típusú kooperáció formái, valamint a rendőri és a közigazgatási együttműködés releváns intézményrendszere;
 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés nemzetek feletti kontextusa, így különösen a nemzetközi büntető törvényszékekkel folytatott állami kooperáció kérdésköre;
 • A nemzetközi bűncselekmények dogmatikája, melynek keretében a téma mind szupranacionális, mind pedig tranasznacionális aspektusa tárgyát képezi a kutatásnak; ezek összefüggésében pedig a nemzeti és nemzetközi büntetőbíróságok jogértelmezési tevékenységének, illetve esetjogának vizsgálatára helyeződik a hangsúly
 • Az európai büntetőjog, melynek keretében lényegileg a fentebb említett általános nemzetközi büntetőjogi kutatási területeket dolgozom fel egy specializált összefüggésben.


Tagság tudományos társaságokban

 • 1998-tól a Magyar Kriminológiai Társaság,
 • 1999-től a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (A.I.D.P.),
 • 2000-től a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület,
 • 2005-től a European Criminal Bar Association (ECBA) tagja, illetve annak magyarországi referense vagyok.


Más tudományos szempontból releváns képzettség, pályázati vagy egyéb tevékenység

 • 1999. 04. Hónapban Angliában a Warwicki Egyetemen dolgoztam vendégkutatóként;
 • 1999. Júniusában a Helsinkiben a HEUNI-kutatóközpontban dolgoztam három hetet;
 • 2001. Január 3-tól 2001. Június 1-jéig a finnországi Turkui Egyetem vendégoktatójaként tevékenykedtem;
 • 2003. Decemberében, 2004. Áprilisában és októberében, valamint 2005. Márciusában az ERA (Európai Jogakadémia) szervezésében Trierben, Németországban vettem részt szakmai továbbképzésen a nemzetközi büntetőbíróságok joggyakorlata tárgyában.
 • Intézményes kapcsolatban állok a finnországi Turkui Egyetemmel 2001 óta. Ettől fogva meghívott előadóként évente tartok 20 órás kurzusokat nemzetközi büntetőjog témakörben az alapképzés keretében.
 • 2003-ban a BECCARIA project keretében Bécsben nyári egyetem került megszervezésre, s ott meghívott előadóként európai büntetőjogi kérdések kerültek az érdeklődés középpontjába. A kapcsolat szintén intézményesített azóta is.
 • 2004-től elsősorban tudományos projektek résztvevőjeként dolgozom, így különösen a "Nemzetközi büntetőjog és büntető igazságszolgáltatás" c. OTKA-kutatási program keretében, s a Magyar Közlöny Kiadó számára is elkészítettem több, nemzetközi bűnügyi együttműködéssel kapcsolatos törvény kommentárját is.

Tudományos közlemények - Könyv, könyvrészlet

 • Nemzetközi bűnügyi jogsegély Európában (KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2002.) 1-352.o.
 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés rendszertani megközelítése. (In: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai Unió bűnügyi együttműködési rendszerében - KJK-Kerszöv, Budapest, 2005.)
 • Nemzetközi-és európai büntetőjog (Osiris Kiadó, Budapest, 2006.) 1-592 o.

Tudományos közlemények - Tanulmány szakfolyóiratban

 • Jelenkori tendenciák a kiadatási jog területén, különös tekintettel az Európai Unióra (Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, Budapest 1999. Vol. 36.);
 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés elméletének alapjai Hugo Grotius gondolatvilágában (Publicationes Universitatis Miskolciensis/Sectio Juridica et Politica, Tomus XVI., Miskolc University Press, 1999.);
 • A kiadatási jog nemzetközi forrásainak szerepe a terhelt jogvédelmének nézőpontjából (Publicationes Universitatis Miskolciensis/Sectio Juridica et Politica, Tomus XIX., Miskolc University Press, 2001.);
 • Europeanizing Hungarian Extradition Law - Accessing to the European Union (Turku Law Journal 2001. Vol. 3. No.3.);
 • A saját állampolgár kiadatása (Bűnügyi Tudományi Közlemények, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002.);
 • Az európai elfogatóparancs intézményének jövőképe a vonatkozó kerethatározat tagállami végrehajtási megoldásainak tükrében (Bűnügyi Tudományi Közlemények, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.);
 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés területeinek összefonódása Európában: nemzetközi rendőri együttműködés és nemzetközi bűnügyi jogsegély (Belügyi Szemle 2004/5);
 • Nemzetközi bűnügyi jogsegély-jogunk helyzetképe a XXI.század fordulóján (Keresztmetszet, Szeged, 2005.);
 • A kiadatási jog sajátszerűsége a nemzetközi büntetőbíróságokkal folytatott együttműködés rendszerében (Ünnepi Tanulmányok Wiener A. Imre tiszteletére, Bp., KJK-Kerszöv, 2005.);A nemzetközi bűnügyi együttműködés hazai jogának nemzetközi jogi konformitása (Büntetőjogi Kodifikáció 2005/1)

Tudományos közlemények - Cikk, lexikoncikk, recenzió

 • A specialitás elve a kiadatási jogban (Publicationes Universitatis Miskolciensis/Sectio Juridica et Politica, Tomus XVII., Miskolc University Press, 2000.);
 • Az emberi jogok védelmének főbb kérdései a nemzetközi bűnügyi jogsegély-eljárásokban (Collega 2000/február);
 • A kettős inkrimináció elve a kiadatási jogban (Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2000.)
 • Az aut dedere aut judicare elv fejlődése a nemzetközi büntetőjogban (Collega 2001/március);
 • Co-operation with International Criminal Tribunals - Extradition Law in Outline ( 3rd International Conference of phd. Students- publications 2001.);
 • Az észak-európai államok közötti jogsegély-típusú bűnügyi együttműködés (www.bdt-online.hu)
 • A pénzügyi bűncselekmények és a jogsegély (Cég és Jog 2003/4);
 • A kiadatás intézményének újragondolása Európában - az európai elfogatóparancs eszméje és alkalmazásának főbb dilemmái (MJ 2003/7);
 • Bert Swart - André Klip: Nemzetközi büntetőjog Hollandiában (recenzió) (Magyar Jog 2003/4);
 • A nemzetközi bűncselekmény koncepciója. Jog Állam Politika 1/2010. 3-24. o.

Tudományos közlemények - Felsőoktatási jegyzet

 • A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (In: Csemáné Váradi Erika - Görgényi Ilona - Gula József - Lévay Miklós - M. Nyitrai Péter - Sántha Ferenc: Magyar Büntetőjog - különös részi ismeretek, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.);
 • A bűnügyi tudományok fogalmi és rendszertani alapjai (In: Csemáné Váradi Erika - Bartkó Róbert - M. Nyitrai Péter: Bevezetés a bűnügyi tudományokba, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.;
 • Nemzetközi-és európai büntetőjog (Osiris Kiadó, Budapest, 2006.)

Nyelvismeret

 • Angol nyelv
 • Német nyelv

Események

Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. december 24.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.