Dr. Németh Imre

KÉPZÉS

 • 2012 PhD fokozat megszerzése
 • 01. 12. 2003 - 08. 09. 2004 Jogi szakvizsga (kitűnő eredménnyel)
 • 01. 08. 2003 - 31. 08. 2004 Részvétel a Helsinki Egyetem és az Utrecht Egyetem közös nemzetközi LL.M. (Master of Laws) képzésben nemzetközi és európai büntetőjog területen Konzulens: Prof. Raimo Lahti; Kutatási téma: Az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezési jog megsértésével kapcsolatos bűncselekmények európai megítélése
 • 2000 PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Kar; Konzulens: Prof. Dr. Gellér Balázs József; Kutatási téma: A szervezett bűnözés
 • 2000 Diploma az ELTE ÁJK - SZIF Oktatási Intézetben (cum laude)
 • 1995 - 2000 Egyetemi jogi tanulmányok az ELTE ÁJK - SZIF Oktatási Intézetben

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

 • 2004 - Irodavezető ügyvéd, Németh Ügyvédi Iroda (9021 Győr, Szent István út 10)
 • 2001 - 2003 Igazgató-helyettesi, majd igazgatói asszisztens a Széchenyi István Egyetem Jog-, és Gazdaságtudományi Kar Állam-, és Jogtudományi Intézetében, Levelezések előkészítése; programszervezés;
 • 2001 - 2003 Intézeti TMDT felelős az Állam-, és Jogtudományi Intézetben, Intézeti Tudományos Diákkör szervezése, Tudományos Diákköri Konferenciák szervezése; az Intézet képviselete az OTDK-n
 • 2000. 09. 01. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam -és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszékén, Büntető anyagi-, és eljárási jogi szemináriumok vezetése. Tudományos találkozók, programok, konferenciák szervezése.
 • 2001. 11. 01. - 2003. 08. 01. Ügyvédjelölt a Böröcz Ügyvédi Irodában (9021 Győr, Szent István út 10.; alapító tag és vezető: Dr. Böröcz Szabolcs Ügyvéd); Nyomozati iratok feldolgozása, büntetőjogi esetek előkészítése tárgyalásra; védői feladatok ellátása nyomozati és bírósági szakaszban
 • 2000. 09. 01. - 2001. 11. 01. Ügyvédjelölt Dr. Sipos Béla Egyéni Ügyvédnél (9021 Győr, Szent István út 10.) Polgári jogi ügyek előkészítése tárgyalásra, jogi tanácsadás.

PUBLIKÁCIÓk

 • Szakértők büntetőperekben (fordítás; in: Magyar Jog; 9/2000; 564-579, Hielkema, Jelte: Experts in criminal cases című cikke alapján)
 • Békés Imre Professzor publikációs jegyzékének összeállítása (in: Békés Imre Emlékkötet; szerk. Gellér, OSIRIS, Budapest, 2001; 18-24.)
 • A tanú nevének és személyes adatainak zárt kezelése a gyakorlatban és az ezzel kapcsolatos kérdések (2001; elérhető a KJK-Kerszöv honlapján [http://www.bdt.hu/phd.php?jag=3]; nyomtatott formában lásd in: Fiatal Oktatók Tanulmányai 2003/I.; Győr, 131-148.)
 • A kábítószerek használatával kapcsolatos büntetőjogi szabályozás lehetséges módjai Magyarországon az újabb Btk. módosításra tekintettel (kézirat lezárva: 2003 szeptember 17., megjelenés alatt; in: A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények törvényi tényállásainak vizsgálata és egyes változtatási javaslatok az Észak-dunántúli régió fertőzöttségének tükrében)
 • Szervezett bűnözés Magyarországon; [szerk. Gellér - Hollán, KJK-Kerszöv, 2003; Budapest,]; (szerkesztési részmunkák elvégzése; 2003)
 • A sértett beleegyezésének relativizálódó határai a testi integritás feletti rendelkezési jog tükrében. Jog Állam Politika 1/2010. 39-56. o.
 • A sértett beleegyezésének koncepciója az angol-szász büntetőjogban. Jog, Állam, Politika 4/2011. 45-73. o.
 • Gondolatok az erkölcsi alapú kriminalizációról. Közjogi Szemle 3/2011. 28-37. o.
 • Büntetőeljárási jog I., Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2012, egyes fejezetek
 • Büntetőeljárási jog II., Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2012, 285-292. o.
 • A sértett beleegyezése a büntetőjogban (PhD disszertáció), 2012
 • Elmélkedések a büntetendővé nyilvánítás értéktartalmáról, In: Szoboszlai-Kiss Katalin - Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2013, 361-368. o.

ELŐADÁSOK

 • A szervezett bűnözés egyes kérdései az új jogalkotás tükrében (előadás a szervezett bűnözéssel kapcsolatos diákkonferencián, Széchenyi István Egyetem, 1998. október, Győr)
 • Néhány kérdés a különösen védett tanúval kapcsolatosan (előadás a Legfőbb Ügyészség által szervezett A nyomozás és a nyomozásfelügyelet időszerű kérdései című Országos Ügyészségi Találkozón ; 2001 szeptember 29., Balatonlelle)
 • Jogbiztonság és kiszámíthatóság a mai magyar büntetőjogban - egy gazdasági bűncselekmény elméleti és gyakoralti megítélésének különbsége (előadás a Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója [BOT] anyagi jogi és kriminológiai szekciójában, 2003. május 30.)
 • Directions in the development of the Hungarian substantive criminal law from 1978 until nowadays - A magyar büntetőjog fejlődési irányai 1978-tól napjainkig (előadás a Helsinki Egyetem Jogi Kara Büntetőjogi Tanszékén, 2003. október 24., angol nyelven)
 • A criminal law perspective of patients' medical autonomy within the European legal space - (előadás a Helsinki Egyetem Jogi Karán Poszt-graduális szemináriumon, 2004. szeptember 30., angol nyelven)

KUTATÁS

 • Részvétel "Az újabb büntetőjogi szabályozás lehetséges hatásai a drogproblémára" című ISM - Mobilitás pályázatban (2002-2003)
 • Részvétel az orvostudományi kutatás és az egészségügyi önrendelkezés megsértésével kapcsolatos bűncselekmények című OTKA pályázatban (2003 - )

NYELVISMERET

 • Angol: Állami középfokú "C" típusú nyelvvizsga TOEFL (Test of English as a Foreign Language) egynyelvű nyelvvizsga
 • Német: Állami középfokú "C" típusú nyelvvizsga ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) egynyelvű nyelvvizsga

TAGSÁGOK

 • 1. Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója [BOT]
 • 2. Magyar Jogászegylet [MJE]
 • 3. Doktoranduszok Országos Szövetsége [DOSZ]

SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK

 • Programok: MS Word, Excell, Power Point
 • Adatbázisok: Westlaw International
 • EBSCO
 • ISI Web of Science
 • Kluwer Online

Események

Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. december 24.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.