Dr. Németh Imre

KÉPZÉS

 • 2012 PhD fokozat megszerzése
 • 01. 12. 2003 - 08. 09. 2004 Jogi szakvizsga (kitűnő eredménnyel)
 • 01. 08. 2003 - 31. 08. 2004 Részvétel a Helsinki Egyetem és az Utrecht Egyetem közös nemzetközi LL.M. (Master of Laws) képzésben nemzetközi és európai büntetőjog területen Konzulens: Prof. Raimo Lahti; Kutatási téma: Az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezési jog megsértésével kapcsolatos bűncselekmények európai megítélése
 • 2000 PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Kar; Konzulens: Prof. Dr. Gellér Balázs József; Kutatási téma: A szervezett bűnözés
 • 2000 Diploma az ELTE ÁJK - SZIF Oktatási Intézetben (cum laude)
 • 1995 - 2000 Egyetemi jogi tanulmányok az ELTE ÁJK - SZIF Oktatási Intézetben

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

 • 2004 - Irodavezető ügyvéd, Németh Ügyvédi Iroda (9021 Győr, Szent István út 10)
 • 2001 - 2003 Igazgató-helyettesi, majd igazgatói asszisztens a Széchenyi István Egyetem Jog-, és Gazdaságtudományi Kar Állam-, és Jogtudományi Intézetében, Levelezések előkészítése; programszervezés;
 • 2001 - 2003 Intézeti TMDT felelős az Állam-, és Jogtudományi Intézetben, Intézeti Tudományos Diákkör szervezése, Tudományos Diákköri Konferenciák szervezése; az Intézet képviselete az OTDK-n
 • 2000. 09. 01. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam -és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszékén, Büntető anyagi-, és eljárási jogi szemináriumok vezetése. Tudományos találkozók, programok, konferenciák szervezése.
 • 2001. 11. 01. - 2003. 08. 01. Ügyvédjelölt a Böröcz Ügyvédi Irodában (9021 Győr, Szent István út 10.; alapító tag és vezető: Dr. Böröcz Szabolcs Ügyvéd); Nyomozati iratok feldolgozása, büntetőjogi esetek előkészítése tárgyalásra; védői feladatok ellátása nyomozati és bírósági szakaszban
 • 2000. 09. 01. - 2001. 11. 01. Ügyvédjelölt Dr. Sipos Béla Egyéni Ügyvédnél (9021 Győr, Szent István út 10.) Polgári jogi ügyek előkészítése tárgyalásra, jogi tanácsadás.

PUBLIKÁCIÓk

 • Szakértők büntetőperekben (fordítás; in: Magyar Jog; 9/2000; 564-579, Hielkema, Jelte: Experts in criminal cases című cikke alapján)
 • Békés Imre Professzor publikációs jegyzékének összeállítása (in: Békés Imre Emlékkötet; szerk. Gellér, OSIRIS, Budapest, 2001; 18-24.)
 • A tanú nevének és személyes adatainak zárt kezelése a gyakorlatban és az ezzel kapcsolatos kérdések (2001; elérhető a KJK-Kerszöv honlapján [http://www.bdt.hu/phd.php?jag=3]; nyomtatott formában lásd in: Fiatal Oktatók Tanulmányai 2003/I.; Győr, 131-148.)
 • A kábítószerek használatával kapcsolatos büntetőjogi szabályozás lehetséges módjai Magyarországon az újabb Btk. módosításra tekintettel (kézirat lezárva: 2003 szeptember 17., megjelenés alatt; in: A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények törvényi tényállásainak vizsgálata és egyes változtatási javaslatok az Észak-dunántúli régió fertőzöttségének tükrében)
 • Szervezett bűnözés Magyarországon; [szerk. Gellér - Hollán, KJK-Kerszöv, 2003; Budapest,]; (szerkesztési részmunkák elvégzése; 2003)
 • A sértett beleegyezésének relativizálódó határai a testi integritás feletti rendelkezési jog tükrében. Jog Állam Politika 1/2010. 39-56. o.
 • A sértett beleegyezésének koncepciója az angol-szász büntetőjogban. Jog, Állam, Politika 4/2011. 45-73. o.
 • Gondolatok az erkölcsi alapú kriminalizációról. Közjogi Szemle 3/2011. 28-37. o.
 • Büntetőeljárási jog I., Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2012, egyes fejezetek
 • Büntetőeljárási jog II., Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2012, 285-292. o.
 • A sértett beleegyezése a büntetőjogban (PhD disszertáció), 2012
 • Elmélkedések a büntetendővé nyilvánítás értéktartalmáról, In: Szoboszlai-Kiss Katalin - Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2013, 361-368. o.

ELŐADÁSOK

 • A szervezett bűnözés egyes kérdései az új jogalkotás tükrében (előadás a szervezett bűnözéssel kapcsolatos diákkonferencián, Széchenyi István Egyetem, 1998. október, Győr)
 • Néhány kérdés a különösen védett tanúval kapcsolatosan (előadás a Legfőbb Ügyészség által szervezett A nyomozás és a nyomozásfelügyelet időszerű kérdései című Országos Ügyészségi Találkozón ; 2001 szeptember 29., Balatonlelle)
 • Jogbiztonság és kiszámíthatóság a mai magyar büntetőjogban - egy gazdasági bűncselekmény elméleti és gyakoralti megítélésének különbsége (előadás a Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója [BOT] anyagi jogi és kriminológiai szekciójában, 2003. május 30.)
 • Directions in the development of the Hungarian substantive criminal law from 1978 until nowadays - A magyar büntetőjog fejlődési irányai 1978-tól napjainkig (előadás a Helsinki Egyetem Jogi Kara Büntetőjogi Tanszékén, 2003. október 24., angol nyelven)
 • A criminal law perspective of patients' medical autonomy within the European legal space - (előadás a Helsinki Egyetem Jogi Karán Poszt-graduális szemináriumon, 2004. szeptember 30., angol nyelven)

KUTATÁS

 • Részvétel "Az újabb büntetőjogi szabályozás lehetséges hatásai a drogproblémára" című ISM - Mobilitás pályázatban (2002-2003)
 • Részvétel az orvostudományi kutatás és az egészségügyi önrendelkezés megsértésével kapcsolatos bűncselekmények című OTKA pályázatban (2003 - )

NYELVISMERET

 • Angol: Állami középfokú "C" típusú nyelvvizsga TOEFL (Test of English as a Foreign Language) egynyelvű nyelvvizsga
 • Német: Állami középfokú "C" típusú nyelvvizsga ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) egynyelvű nyelvvizsga

TAGSÁGOK

 • 1. Bűnügyi Oktatók Országos Találkozója [BOT]
 • 2. Magyar Jogászegylet [MJE]
 • 3. Doktoranduszok Országos Szövetsége [DOSZ]

SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK

 • Programok: MS Word, Excell, Power Point
 • Adatbázisok: Westlaw International
 • EBSCO
 • ISI Web of Science
 • Kluwer Online

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00