Dr. Kovács Gábor

TANULMÁNYOK

 • 1996 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar
 • 2000 Igazságügyi orvostan szakvizsga
 • 2002 Pécsi Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Kar
 • 2002 Rendőrtiszti Főiskola Rendőrtiszt vezetőképző
 • 2003 Egészségbiztosítási szakorvosképzés
 • 2007 PhD. (Állam -és jogtudományok, Büntető tudományok)

POSZTGARDUÁLIS KÉPZÉSEK

 • Igazságügyi pathológia. (Szegedi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Szeged, 2001.)
 • Igazságügyi toxikológia. (Szegedi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Szeged, 2002.)
 • Igazságügyi pszichiátria. (Szegedi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Szeged, 2003.)
 • Klinikai igazságügyi orvostan. (Szegedi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Szeged, 2004.)
 • Egészségbiztositási szak I.(Pécsi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Pécs, 2003.)
 • Egészségbiztositási szak II. (Pécsi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Pécs, 2004.)
 • Egészségbiztositási szak III. (Pécsi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Pécs, 2004.)
 • Klinikai igazságügyi orvostan. (Szegedi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Szeged, 2005.)
 • Igazságügyi orvostan. (Szegedi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Szeged, 2006.)
 • Akkreditált igazságügyi szakorvosi képzés (SOTE, Igazságügyi Orvostani és Biztosítás Orvostani Intézet, 2007.)

SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGI TAGSÁG

 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja
 • Magyar Büntetőjogi Társaság alapító tagja
 • A Jogi Szakvizsga Bizottság cenzora
 • World Association for Medical Law tagja
 • Association Internationale de Droit Pénal (AIDP) egyéni rendes tagja
 • Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP) magyar nemzeti csoport tagja
 • Magyar Kriminológiai Társaság tagja
 • A Magyar Bűnügyi-, és Igazságügyi Szakértői Alapítvány kuratóriumának elnöke (2001-)
 • Magyar Életbiztosítás Orvostani Társaság vezetőségi tagja (2004-)
 • Az MTA-VEAB Büntetőjogi Munkabizottságának tagja (2001-)
 • Győri Igazságügyi Szakértői Kamara (GYISZK) Orvosszakértői Bizottság elnöke
 • Győri Igazságügyi Szakértői Kamara (GYISZK) Etikai Bizottság tagja
 • Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának tagja
 • Közlekedési Bírák Egyesületének tagja

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

 • KOVÁCS, G., FILÓ, M.: Medikalizáció a büntetőjogban - kényszerek és lehetőségek. Egy jogintézmény vizsgálata a hazai és a német szabályozás összehasonlítása alapján. Magyar Jog, (2005) 7. 24-27.
 • KOVÁCS, G., NÉMETH, I., GELLÉR B.: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények I. Büntetőjogi Kodifikáció (2005) I. 7-24.
 • KOVÁCS, G., NÉMETH, I., GELLÉR B.: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények.II. Büntetőjogi Kodifikáció (2005) II. 3-24.
 • G. KOVACS: Human stem cells: a special field within the medical research. Doubts and possibilities in terms of the Hungarian law. AMEGA, (2007) Vol. 13, No.2; 32-35.
 • KOVÁCS, G., LOVÁSZ, Z.: A közlekedési baleseteket befolyásoló fiziológiai tényezők komplex szakértői értékelése.Magyar Jog (2007) 3, 24.-28.
 • G. Kovacs: Certain Legal Aspects of Urgent Medical Attendance in Allergical Dieseases. AMEGA, (2007) Vol. 13, No.2; 32-35.
 • L. Sóti, Z. Petz, G. Kovacs, L. Endre, L. Réthi, L.M. DuBuske : The incidence of allergic disease in different age groups in Western Hungary. World AD Congress Review 2007, Bangkok (2007)
 • Kovács, G: Az újszülött megölése az emberölés minősített, vagy privilegizált esete? LEVIATÁN, Tanulmánykötet. Győr, SZE, (2005) 95.-117.
 • Kovács, G: Az emberi ivarsejt tiltott felhasználása. In: FIOK, Tanulmánykötet. Győr, (2006) 161.-175.
 • Kovács, G: Az igazságügyi szakértő jogi felelőssége. In: Orvosok és jogászok a büntető igazságszolgáltatásban. Tanulmánykötet. PTE, (2005) 81.-87.
 • Kovács, G: Járművezetés bódult állapotban. Magyar Tudományos Akadémia VEAB, VI. Tanulmánykötet, (2005) 95.-113.
 • Kovács, G: Kábítószerfüggőség büntetőjogi megítélése és szakértői értékelése. Akkreditált Szakorvos Továbbképző Tananyag, Igazságügyi Szakértői Intézetek Hivatala, Budapest, (2004) 1.-54.
 • Kovács, G., Németh, I., Gellér B.: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények. Kodifikációs tanulmány az új Büntető Törvénykönyvhöz, az Igazságügyi Minisztérium megbízásából. (2004.) [5 ív]
 • Kovács, G: Az elterelés alkalmazása a büntetőjogban. (tanulmány, GYISM 2002) [2 ív]
 • Kovács, G.; Németh, I., (szerk):Nyugat-dunántúli régió kábítószeres fertőzöttsége és a megelőzési strtégiák. (GYISM, kutatási jelentés, 2002) [10 ív]
 • Kovács, G.: A HIV fertőzés, mint testi sértés. Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága, kongresszusi kiadvány, Pécs, (2000)
 • Kovács, G.: Az orvosszakmai felelősségbiztosítás aktuális kérdései. In: Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaság XI. Kongresszusa, Kongresszusi kiadvány, Debrecen (2006)
 • Kovács, G.: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények átfogó elemzése. Kodifikációs tanulmány az Egészségügyi Minisztérium megbízásából. (2007.) [9 ív]
 • L. Sóti, Z. Petz, L. Endre, G. Kovacs, L. Réthi, L.M. DuBuske : An Age-stratified Assesment Of The Incidence Allergic Diseases Among Patients From Western Hungary. American Academy of Allergy Asthma and Immunology, San Diego, (2007) Febr.
 • Kovács, G.: A biológia és az orvostudomány hatása a büntetőjogra. Opus Magistrale, Tanulmánykötet, Győr, (2008)
 • Kovács, G.: Bioetika és büntetőjogi kodifikáció. (Monográfia) SZE, Győr (2008)
 • Kovács, G.: A kábítószer-függőség megítélésének egyes igazságügyi szakértői aspektusai. Kriminológiai Közlemények. 65. (2008) 79-86.
 • Kovács, G.: Igazságügyi szakértők büntető eljárásjogi helyzete. Magyar Jogász Egylet, Tanulmánykötet (2009) 92-101.
 • Kovács, G.: Bioetika és büntetőjog kapcsolata. Jog Állam Politika. (2009) 4., 4-40.
 • Kovács, G.: Szakterület felülvizsgálat. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Szakterület Felülvizsgáló Bizottságának működéséről. Med et Jur. orvos-jogi szakfolyóirat, Budapest (2010) 1., 24-27
 • Kovács, G.: Igazságügyi szakértők átértékelő szerepe a büntetőeljárásban. In: Dr. Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára, Győr (2010), 310-319.
 • Kovács, G.: Az emberi test tiltott felhasználása. petesejt adás-vétel? Med et Jur. orvos-jogi szakfolyóirat, Budapest (2010) 3., 23-27. o.
 • Kovács, G.: Szektorális adatvédelem: egészségügyi adatvédelem. MED. ET JUR. 2011/2. szám, 17-19. o.
 • Kovács, G.: Speciális területek az egészségügyi adatkezelésben. MED. ET JUR. 2011/3. szám, 14-17. o.

 • Kovács, G.: Speciális területek az egészségügyi adatkezelésben II.: Adatkezelés tudományos és kutatási célból. Kábítószer-fogyasztók adatainak kezelése. In: MED. ET JUR. 2011/4. szám, 12-14. o.

 • Kovács, G. - Turzó Cs.: Reform Changes in Hungarian Forensic Sciences. In: International Association of Forensic Sciences: Annual Meeting 2011.

 • Kovács, G. - Gárdonyi, G. - Turzó, Cs.: The conditions and possibilities of setting up the DVI (Disaster Victim Identification) team in Hungary: 21st International meeting on forensic medicine. Sarajevo, Bosnia-Herczegovina, 2012

 • Kovács, G. -Gyeney, L.: Harmadik országbeli állampolgárok részvétele a közfinanszírozott rendszerben, In: Gellér Balázs (szerk.): Harmadik országbeli állampolgárok hozzáférése az egészségügyi ellátórendszerhez, Tullius Kiadó, Budapest, 2012, 172-262. o. 

 • Bartkó, R. - Dávid, L. - Horvát, P. - Jungi, E. - Kovács, G. - Nagy, K. - Németh, I.: Büntetőeljárási jog I., Univeritas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2012, 256-286. o.

 • Bartkó, R. - Dávid, L. - Horvát, P. - Jungi, E. - Kovács, G. - Nagy, K. - Németh, I.: Büntetőeljárási jog II., Univeritas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2012, 153-160., 161-212. o.

 • Kovács, G. - Gárdonyi, G. - Bozó, Cs. - Turzó, Cs. - Hegyi, I.: 21th Century Methods applied to reconstruction of a 19th century crime scene. Archiwum Medycyny Sadowej I Kryminologii, 16/2013. 51. o. 

 • Kovács, G.: A helyszíni szemle normatív szabályozásának igénye és lehetőségei a büntetőeljárásban, In: Szoboszlai-Kiss katalin - Deli gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, Universitas-győr Nonprofit Kft., Győr, 2013, 292-299. o.

 

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00