Prof. Dr. Kovács Gábor
Név Prof. Dr. Kovács Gábor
Beosztás tanszékvezető
egyetemi tanár
Szobaszám Győr Áldozat utca 12. J-310
Telefonszám +36 (96) 503-477
3477
E-mail cím gkovacs##kukac##sze.hu
Szervezeti egység Bűnügyi Tudományok Tanszék
Hivatkozások, kapcsolódó anyagok MTMT

További információk

TANULMÁNYOK

 • 1996 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar
 • 2000 Igazságügyi orvostan szakvizsga
 • 2002 Pécsi Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Kar
 • 2002 Rendőrtiszti Főiskola Rendőrtiszt vezetőképző
 • 2003 Egészségbiztosítási szakorvosképzés
 • 2007 PhD. (Állam -és jogtudományok, Büntető tudományok)

POSZTGARDUÁLIS KÉPZÉSEK

 • Igazságügyi pathológia. (Szegedi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Szeged, 2001.)
 • Igazságügyi toxikológia. (Szegedi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Szeged, 2002.)
 • Igazságügyi pszichiátria. (Szegedi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Szeged, 2003.)
 • Klinikai igazságügyi orvostan. (Szegedi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Szeged, 2004.)
 • Egészségbiztositási szak I.(Pécsi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Pécs, 2003.)
 • Egészségbiztositási szak II. (Pécsi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Pécs, 2004.)
 • Egészségbiztositási szak III. (Pécsi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Pécs, 2004.)
 • Klinikai igazságügyi orvostan. (Szegedi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Szeged, 2005.)
 • Igazságügyi orvostan. (Szegedi Tudományegyetem, Szak- és Továbbképzési Központ, Szeged, 2006.)
 • Akkreditált igazságügyi szakorvosi képzés (SOTE, Igazságügyi Orvostani és Biztosítás Orvostani Intézet, 2007.)

SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGI TAGSÁG

 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja
 • Magyar Büntetőjogi Társaság alapító tagja
 • A Jogi Szakvizsga Bizottság cenzora
 • World Association for Medical Law tagja
 • Association Internationale de Droit Pénal (AIDP) egyéni rendes tagja
 • Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP) magyar nemzeti csoport tagja
 • Magyar Kriminológiai Társaság tagja
 • A Magyar Bűnügyi-, és Igazságügyi Szakértői Alapítvány kuratóriumának elnöke (2001-)
 • Magyar Életbiztosítás Orvostani Társaság vezetőségi tagja (2004-)
 • Az MTA-VEAB Büntetőjogi Munkabizottságának tagja (2001-)
 • Győri Igazságügyi Szakértői Kamara (GYISZK) Orvosszakértői Bizottság elnöke
 • Győri Igazságügyi Szakértői Kamara (GYISZK) Etikai Bizottság tagja
 • Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának tagja
 • Közlekedési Bírák Egyesületének tagja

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

 • KOVÁCS, G., FILÓ, M.: Medikalizáció a büntetőjogban - kényszerek és lehetőségek. Egy jogintézmény vizsgálata a hazai és a német szabályozás összehasonlítása alapján. Magyar Jog, (2005) 7. 24-27.
 • KOVÁCS, G., NÉMETH, I., GELLÉR B.: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények I. Büntetőjogi Kodifikáció (2005) I. 7-24.
 • KOVÁCS, G., NÉMETH, I., GELLÉR B.: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények.II. Büntetőjogi Kodifikáció (2005) II. 3-24.
 • G. KOVACS: Human stem cells: a special field within the medical research. Doubts and possibilities in terms of the Hungarian law. AMEGA, (2007) Vol. 13, No.2; 32-35.
 • KOVÁCS, G., LOVÁSZ, Z.: A közlekedési baleseteket befolyásoló fiziológiai tényezők komplex szakértői értékelése.Magyar Jog (2007) 3, 24.-28.
 • G. Kovacs: Certain Legal Aspects of Urgent Medical Attendance in Allergical Dieseases. AMEGA, (2007) Vol. 13, No.2; 32-35.
 • L. Sóti, Z. Petz, G. Kovacs, L. Endre, L. Réthi, L.M. DuBuske : The incidence of allergic disease in different age groups in Western Hungary. World AD Congress Review 2007, Bangkok (2007)
 • Kovács, G: Az újszülött megölése az emberölés minősített, vagy privilegizált esete? LEVIATÁN, Tanulmánykötet. Győr, SZE, (2005) 95.-117.
 • Kovács, G: Az emberi ivarsejt tiltott felhasználása. In: FIOK, Tanulmánykötet. Győr, (2006) 161.-175.
 • Kovács, G: Az igazságügyi szakértő jogi felelőssége. In: Orvosok és jogászok a büntető igazságszolgáltatásban. Tanulmánykötet. PTE, (2005) 81.-87.
 • Kovács, G: Járművezetés bódult állapotban. Magyar Tudományos Akadémia VEAB, VI. Tanulmánykötet, (2005) 95.-113.
 • Kovács, G: Kábítószerfüggőség büntetőjogi megítélése és szakértői értékelése. Akkreditált Szakorvos Továbbképző Tananyag, Igazságügyi Szakértői Intézetek Hivatala, Budapest, (2004) 1.-54.
 • Kovács, G., Németh, I., Gellér B.: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények. Kodifikációs tanulmány az új Büntető Törvénykönyvhöz, az Igazságügyi Minisztérium megbízásából. (2004.) [5 ív]
 • Kovács, G: Az elterelés alkalmazása a büntetőjogban. (tanulmány, GYISM 2002) [2 ív]
 • Kovács, G.; Németh, I., (szerk):Nyugat-dunántúli régió kábítószeres fertőzöttsége és a megelőzési strtégiák. (GYISM, kutatási jelentés, 2002) [10 ív]
 • Kovács, G.: A HIV fertőzés, mint testi sértés. Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága, kongresszusi kiadvány, Pécs, (2000)
 • Kovács, G.: Az orvosszakmai felelősségbiztosítás aktuális kérdései. In: Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaság XI. Kongresszusa, Kongresszusi kiadvány, Debrecen (2006)
 • Kovács, G.: Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények átfogó elemzése. Kodifikációs tanulmány az Egészségügyi Minisztérium megbízásából. (2007.) [9 ív]
 • L. Sóti, Z. Petz, L. Endre, G. Kovacs, L. Réthi, L.M. DuBuske : An Age-stratified Assesment Of The Incidence Allergic Diseases Among Patients From Western Hungary. American Academy of Allergy Asthma and Immunology, San Diego, (2007) Febr.
 • Kovács, G.: A biológia és az orvostudomány hatása a büntetőjogra. Opus Magistrale, Tanulmánykötet, Győr, (2008)
 • Kovács, G.: Bioetika és büntetőjogi kodifikáció. (Monográfia) SZE, Győr (2008)
 • Kovács, G.: A kábítószer-függőség megítélésének egyes igazságügyi szakértői aspektusai. Kriminológiai Közlemények. 65. (2008) 79-86.
 • Kovács, G.: Igazságügyi szakértők büntető eljárásjogi helyzete. Magyar Jogász Egylet, Tanulmánykötet (2009) 92-101.
 • Kovács, G.: Bioetika és büntetőjog kapcsolata. Jog Állam Politika. (2009) 4., 4-40.
 • Kovács, G.: Szakterület felülvizsgálat. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Szakterület Felülvizsgáló Bizottságának működéséről. Med et Jur. orvos-jogi szakfolyóirat, Budapest (2010) 1., 24-27
 • Kovács, G.: Igazságügyi szakértők átértékelő szerepe a büntetőeljárásban. In: Dr. Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára, Győr (2010), 310-319.
 • Kovács, G.: Az emberi test tiltott felhasználása. petesejt adás-vétel? Med et Jur. orvos-jogi szakfolyóirat, Budapest (2010) 3., 23-27. o.
 • Kovács, G.: Szektorális adatvédelem: egészségügyi adatvédelem. MED. ET JUR. 2011/2. szám, 17-19. o.
 • Kovács, G.: Speciális területek az egészségügyi adatkezelésben. MED. ET JUR. 2011/3. szám, 14-17. o.

 • Kovács, G.: Speciális területek az egészségügyi adatkezelésben II.: Adatkezelés tudományos és kutatási célból. Kábítószer-fogyasztók adatainak kezelése. In: MED. ET JUR. 2011/4. szám, 12-14. o.

 • Kovács, G. - Turzó Cs.: Reform Changes in Hungarian Forensic Sciences. In: International Association of Forensic Sciences: Annual Meeting 2011.

 • Kovács, G. - Gárdonyi, G. - Turzó, Cs.: The conditions and possibilities of setting up the DVI (Disaster Victim Identification) team in Hungary: 21st International meeting on forensic medicine. Sarajevo, Bosnia-Herczegovina, 2012

 • Kovács, G. -Gyeney, L.: Harmadik országbeli állampolgárok részvétele a közfinanszírozott rendszerben, In: Gellér Balázs (szerk.): Harmadik országbeli állampolgárok hozzáférése az egészségügyi ellátórendszerhez, Tullius Kiadó, Budapest, 2012, 172-262. o. 

 • Bartkó, R. - Dávid, L. - Horvát, P. - Jungi, E. - Kovács, G. - Nagy, K. - Németh, I.: Büntetőeljárási jog I., Univeritas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2012, 256-286. o.

 • Bartkó, R. - Dávid, L. - Horvát, P. - Jungi, E. - Kovács, G. - Nagy, K. - Németh, I.: Büntetőeljárási jog II., Univeritas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2012, 153-160., 161-212. o.

 • Kovács, G. - Gárdonyi, G. - Bozó, Cs. - Turzó, Cs. - Hegyi, I.: 21th Century Methods applied to reconstruction of a 19th century crime scene. Archiwum Medycyny Sadowej I Kryminologii, 16/2013. 51. o. 

 • Kovács, G.: A helyszíni szemle normatív szabályozásának igénye és lehetőségei a büntetőeljárásban, In: Szoboszlai-Kiss katalin - Deli gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, Universitas-győr Nonprofit Kft., Győr, 2013, 292-299. o.

 

Vissza az előző oldalra

Események

Szakirányválasztás 2021. szeptember 20. - 2021. szeptember 25.
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 22.
Szenátusi Ülés 2021. szeptember 27. 14:00 - 16:00
Akadémiai Nap (oktatási szünet) 2021. szeptember 28. 10:00 - 12:00
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 29.