Dr. habil. Bartkó Róbert PhD.
Név Dr. habil. Bartkó Róbert PhD.
Beosztás habilitált egyetemi docens
Szobaszám Győr Áldozat utca 12. J-321
Telefonszám +36 (96) 503-400/3317
3317
E-mail cím bartko.robert##kukac##ga.sze.hu
Szervezeti egység Bűnügyi Tudományok Tanszék
Hivatkozások, kapcsolódó anyagok MTMT

További információk

TANULMÁNYOK, KÉPZÉSEK

 • Miskolci Egyetem Állam -és Jogtudományi Kar nappali tagozatos jogász (2003)
 • ELTE Jogi Továbbképző Intézet gazdasági büntetőjogi szakjogász szak (2007)
 • Jogi szakvizsga (2006-2007)
 • PhD fokozat-szerzési eljárásban abszolutórium megszerzése (2007)
 • PhD fokozat megszerzése (2011)

MUNKAKÖR

 • egyéni ügyvéd 2007-től (szakterület: büntetőjog, gazdasági büntetőjog, cégjog, társasági jog, jövedéki ügyek)
 • egyetemi tanársegéd a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam -és Jogtudományi Karán 2009-től, majd 2011-től egyetemi adjunktus

TAGSÁGOK

 • Magyar Kriminológiai Társaság tagja 2004-től
 • Jogászok Örökbaráti Egyesületének tagja 2002-től

SZAKMAI DÍJAK

 • 2003 ME-ÁJK "Tanulmányi Emlékérem" ezüst fokozata
 • 2003 ME-ÁJK Szemere Bertalan Tudományos Emlékérem
 • 2005-ben a KRIMINALEXPO keretében az Ügyészek Országos Egyesülete által meghirdetett - a Legfőbb Ügyészség és a Magyar Jogászegylet társrendezésében lebonyolított - próbatárgyalásos vetélkedőn második helyezés elérése védői kategóriában

PUBLIKÁCIÓ

 • A nemzetközi büntetőjog kihívásai a XXI. században. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2003. november 6. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2004. 38-47. o.
 • A terrorizmus elleni küzdelem az Európai Unióban: a hazánk előtt álló feladatok a csatlakozást követően. Bűnügyi Tudományi Közlemények 7. Az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a bűnözés és más devianciák elleni fellépés területén. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. 38-61.o.
 • Bevezetés a bűnügyi tudományokba (társszerzőségben: Csemánné Váradi Erikával és M. Nyitrai Péterrel). Bíbor Kiadó, Miskolc 2004. 18.-32.o., 92.-103.o., 117.-140.o.
 • A terrorizmus és a politikai bűncselekmények kapcsolata az 1856-os Belga Merényleti Záradék relációjában. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXII. (2004.). Miskolc University Press, 2004. 185.-194.o.
 • Az Európai Unió terrorizmus elleni politikája 2001. szeptember 11-ét követően. Miskolci Doktoraduszok Jogtudományi Tanulmányai 5/1. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. 29.-47.o.
 • Hajnal Hugó: Csemegi Károly (recenzió). Magyar Jog 5/2004. 319.-320.o.
 • A nemzetközi bűncselekmények elleni küzdelem az állami szuverenitás jegyében. Jogtudományi Közlöny 9/2004. 305.-311.o.
 • A terrorizmus elleni küzdelem jogi és adminisztratív eszközei az Európai Unióban. Áttekintés a 2001-es terrortámadástól egészen napjainkig. Collega 4/2005. 90.-94.o.
 • Gondolatok a terrorizmus fogalmáról. Belügyi Szemle 6/2005. 75.-89.o.
 • Gondolatok a terrorizmus fogalmáról: egy egzakt definíció megalkotásának nehézségei. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2004. november 4. Miskolc University Press, 2005. 40.-46.o.
 • A terrorizmus fogalmának bővülése az ENSZ egyezményi rendszerének tükrében. Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 6/1. Bíbor Kiadó, Miskolc 2005. 57.-79.o.
 • A terrorizmus kriminológiai aspektusai. Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 7/1. Bíbor Kiadó, Miskolc 2006.
 • Jogegységesítés-jogharmonizáció, avagy a terrorcselekmény törvényi tényállásának utóélete a Kerethatározatot követően. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2005. november 9. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2006.
 • Kritikai észrevételek a terrorcselekmény törvényi tényállásához. Jogtudományi Közlöny 2006/6 233-238.o.
 • A terrorizmus elleni küzdelem jogi és adminisztratív eszközei az Európai Unióban II. Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 8. szám Bíbor Kiadó, Miskolc 2007.
 • Egy lehetséges antiterrorista stratégia az EU politikájának tükrében. Collega 12/2006.
 • Büntetőjogi aggályok a terrorcselekmény tényállásával kapcsolatosan. Jogtudományi Közlöny 12/2009. 535-540. o.
 • A terrorcselekmény, mint nemzetközi bűncselekmény. Rendészeti Szemle (megjelenés alatt)
 • Az Európai Unió és hazánk büntetőpolitikája a terrorizmus elleni küzdelemben. Jog, Állam, Politika 1/2010. 57-72. o.
 • A terrorcselekmény, mint nemzetközi bűncselekmény. Rendészeti Szemle 5/2010. 73-87. o.
 • A terrorcselekmény dogmatikája a nemzetközi büntetőjogban. Jog, Állam, Politika Különszám 2011. 155-173. o.
 • A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011
 • A védelem által felkért szakértő perjogi helyzete a büntetőeljárásban. Jog, Állam, Politika 4/2012. 113-123. o.
 • Büntetőeljárási jog I., Universitas-Győr Nonprofit Kft. Győr, 2012, egyes fejezetek
 • Büntetőeljárási jog II., Universitas-Győr Nonprofit Kft. Győr, 2012, 213-253. o.
 • Összefoglaló "A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései" c. doktori értekezésről, In: Kecskés Gábor (szerk.): Criminal Political Questions of Fight Against Terrorism:Jubilee Volume First 5 Years of the Doctoral School of Political Sciences, Széchenyi István University, Győr, 2013, 82-83. o.
 • Kritikai észrevételek a terrorcselekmény 2012. évi C. törvény szerinti szabályozásával kapcsolatosan, In: Szoboszlai-Kiss Katalin - Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2013, 48-58. o.

NYELVISMERET

 • német középfokú C nyelvvizsga
 • angol B1 komplex nyelvvizsga
 • spanyol szakmaival bővített lektorátusi vizsga
Vissza az előző oldalra

Események

Szakirányválasztás 2021. szeptember 20. - 2021. szeptember 25.
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 22.
Szenátusi Ülés 2021. szeptember 27. 14:00 - 16:00
Akadémiai Nap (oktatási szünet) 2021. szeptember 28. 10:00 - 12:00
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 29.